Elina Rinne

Elina Rinne

Elina Rinne

Teen työtäni kätilönä Taysissa vastasynnyttäneiden perheiden ja vastasyntyneiden vauvojen parissa. Työni on intohimoni. Synnytämme perheitä, tuemme riittävän hyvään vanhemmuuteen, kiintymyssuhteen muodostumiseen vanhempien ja vauvan välille, laadukkaan varhaisravitsemuksen turvaamiseen. THL:n suositukseen pohjautuva vauva –ja perhemyönteisyysohjelma luo pohjan hyvälle elämälle.

Olen pitkässä liitossa, neljästä lapsestamme kaksi asuu vielä kotona. Harrastamme mieheni kanssa tanssimista aina kun se on mahdollista. Hoidan puutarhaa, missä kasvaa enimmäkseen hyötykasveja, mutta kaikki kaunis miellyttää silmää myös kovasti.

Mielekäs elämä

Elämän merkityksellisyyden pohjana on perusturvallisuuden tunne, sujuva arki. On tärkeää tuntea olevansa rakastettu, tärkeä jollekin. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa turvaverkkoa, kun sellaista tarvitsee. Lasten turvallinen kasvuympäristö luo puitteet monipuoliselle kehittymiselle. Vanhemmuuden tukeminen ja vanhemmaksi kasvamisen tukeminen jo vauvan odotusaikana ovat tärkeitä elämän kasvuprosesseja ja näiden huomioimiseen on meillä oltava riittävästi resursseja. Mielekäs elämä ja mahdollisuus arvokkaaseen vanhenemiseen monisukupolvisessa sosiaalisessa ympäristössä ovat toivottavasti mahdollisimman monelle meistä todellisuutta.

Elävä maaseutu, toimiva kyläyhteisö

Asumme omakotitalossa Havisevalla, Pohjois-Kangasalla. Täällä on ollut hyvä asua ja kasvattaa lapsia. Kyläyhteisö on aktiivinen ja ihmisystävällinen, täällä kaikki moikkailevat toisiaan, tunnettiin tai ei. Ainutlaatuinen lähiliikuntaseuramme Harjulan Halla on tarjonnut puitteet harrastaa ja osallistua myös tapahtumien järjestelemiseen talkooperiaatteella. Havisevan koulu kylän sydämenä on tärkeä kylää yhdistävä toimija. Tämän alueen säilyttäminen ja kehittäminen, kuten Kangasalan muunkin maaseudun, on minulle erittäin tärkeä asia.

Olen vastuullinen, rohkea ja luotettava. Olen ollut varavaltuutettuna viimeiset neljä vuotta, opetellut. Nyt on tullut aika kääriä hihat.

Takaisin valtuustoryhmään