Kangasalan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 tiivistetysti

Kangasalan Vihreät tekee politiikkaa, joka asettaa yhteiskunnan toiminnan luonnon kantokyvyn rajoihin, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja mahdollistaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle kuntalaiselle.

Vihreä Kangasala huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

1. Huolehdimme Kangasalan päästövähennystavoitteiden toteutumisesta. (80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta)
2. Perustamme Kangasalle vähintään yhden luonnonsuojelualueen vaalikauden aikana. “Ei Tavaselle” jatkossakin.
3. Edistämme yhdyskuntarakennetta, joka tukee joukkoliikenteen ja palvelujen järjestämistä, myös maaseudulla.
4. Edistämme lähijunaliikenteen aloittamista mahdollisimman pian ja varaudumme Ruutanan ja Vatialan seisakkeiden rakentamiseen. Edistämme raitiotieverkon laajentamista Kangasalle.

Vihreä Kangasala panostaa koulutukseen ja kulttuuriin

1. Huolehdimme, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot eivät kasva ja edistämme varhaisen tuen saamista.
2. Turvaamme oppilashuollon, oppimisen tuen ja perheiden sosiaalisen tuen.
3. Järjestämme kouluissa kaikille halukkaille 1-2 -luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lisäämme tässä yhteistyötä koulujen sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kesken.
4. Ennaltaehkäisemme ja puutumme välittömästi kiusaamiseen, rasismiin ja syrjintään.
5. Turvaamme kirjastojen toiminnan ja laajennamme omatoimikäytön aikoja.

Vihreä Kangasala huolehtii hyvinvoinnista ja terveydestä

1. Lyhennämme perusterveydenhuollon jonoja kehittämällä palveluja ja toimintamalleja.
2. Varmistamme mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden ja toimivuuden matalalla kynnyksellä.
3. Mahdollistamme kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia tukevat valinnat. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin.
4. Tuemme liikunta- ja kulttuuriseuroja ja parannamme niiden toimintaedellytyksiä.
5. Edistämme kuntalaisten suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia. Käytämme osallistuvaa budjetointia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.
6. Teemme yhteistyötä palveluiden järjestämiseksi järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Vihreä Kangasala hoitaa taloutta ja työllisyyttä

1. Investoimme tulevaisuuteen. Panostamme uusiin ratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja älypalveluihin.
2. Huolehdimme yrittäjien palveluista ja Business Kangasalan hyvistä toimintaedellytyksistä.
3. Tuemme eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työllistymistä.

Kangasalan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 tiivistetysti

Kangasalan Vihreät tekee politiikkaa, joka asettaa yhteiskunnan toiminnan luonnon kantokyvyn rajoihin, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja mahdollistaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle kuntalaiselle.

Vihreä Kangasala huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

1. Huolehdimme Kangasalan päästövähennystavoitteiden toteutumisesta. (80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta)
2. Perustamme Kangasalle vähintään yhden luonnonsuojelualueen vaalikauden aikana. “Ei Tavaselle” jatkossakin.
3. Edistämme yhdyskuntarakennetta, joka tukee joukkoliikenteen ja palvelujen järjestämistä, myös maaseudulla.
4. Edistämme lähijunaliikenteen aloittamista mahdollisimman pian ja varaudumme Ruutanan ja Vatialan seisakkeiden rakentamiseen. Edistämme raitiotieverkon laajentamista Kangasalle.

Vihreä Kangasala panostaa koulutukseen ja kulttuuriin

1. Huolehdimme, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot eivät kasva ja edistämme varhaisen tuen saamista.
2. Turvaamme oppilashuollon, oppimisen tuen ja perheiden sosiaalisen tuen.
3. Järjestämme kouluissa kaikille halukkaille 1-2 -luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lisäämme tässä yhteistyötä koulujen sekä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kesken.
4. Ennaltaehkäisemme ja puutumme välittömästi kiusaamiseen, rasismiin ja syrjintään.
5. Turvaamme kirjastojen toiminnan ja laajennamme omatoimikäytön aikoja.

Vihreä Kangasala huolehtii hyvinvoinnista ja terveydestä

1. Lyhennämme perusterveydenhuollon jonoja kehittämällä palveluja ja toimintamalleja.
2. Varmistamme mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden ja toimivuuden matalalla kynnyksellä.
3. Mahdollistamme kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia tukevat valinnat. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin.
4. Tuemme liikunta- ja kulttuuriseuroja ja parannamme niiden toimintaedellytyksiä.
5. Edistämme kuntalaisten suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia. Käytämme osallistuvaa budjetointia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.
6. Teemme yhteistyötä palveluiden järjestämiseksi järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Vihreä Kangasala hoitaa taloutta ja työllisyyttä

1. Investoimme tulevaisuuteen. Panostamme uusiin ratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja älypalveluihin.
2. Huolehdimme yrittäjien palveluista ja Business Kangasalan hyvistä toimintaedellytyksistä.
3. Tuemme eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työllistymistä.