Kannanottoja

Lintujen ja nisäkkäiden pesintäaika tulee rauhoittaa 7.6.2023

Kangasalan Ilkon asuinalueella on tehty viime viikkoina rakentamisen tieltä hakkuita, jotka ovat vaarantaneet erityisesti lintujen pesintää. Kaupunki perusteli hakkuiden ajankohtaa sillä, että ulkopuolinen taho hoiti urakan. Herääkin kysymys onko kaupungilla riittävän...

Valtuustoaloitteet 2021–2025

Seksuaaliterveydestä iän mukaisesti ja laadukkaasti 12.12.2022

Seksuaaliterveyden opintojen laatu ja määrä vaihtelevat hyvin paljon ympäri Suomea. Vihreän valtuustoryhmän tietoon on tullut, että kangasalalaiset nuoret tunnistavat tämän omissa kokemuksissaan peruskouluopetuksessa. Opetuksen laatu vaihtelee ja riippuu paljon...

Työsuhdepolkupyörien tarjoaminen kaupungin työntekijöille 13.6.2022

Liikunta lisää tunnetusti työssä jaksamista ja terveitä elinvuosia. Läheskään kaikki työikäiset eivät liiku suositusten (1) mukaisesti eli työnantajien olisi hyvä panostaa liikkumisen edistämiseen. Samaan aikaan kilpailu työntekijöistä käy yhä vaikeammaksi. Useita...

Valtuustoaloitteet 2017–2021

Aloite: Kaukajärven-Pitkäjärven luonnosuojelualue 24.5.2021

Aloite Kaukajärven-Pitkäjärven luonnonsuojelualueen perustamiseksi – 24.5.2021 Tampereen ja Kangasalan kaupunkien vihreät valtuustoryhmät esittävät tässä yhteisessä valtuustoaloitteessaan, että kaupunkien rajalle Kaukajärven ja Pitkäjärven eteläosiin muodostettaisiin...

Mielenterveyden ensiapukoulutus – 2021

Lasten ja nuorten pahoinvointi on puhuttanut paljon viime aikoina, katuväkivallan lisääntymisestä koulukiusaamiseen. Sen sijaan, että tyytyisimme päivittelemään tilannetta tai tuomitsemaan kokonaisia ihmisryhmiä tai ammattiryhmiä, tulee meidän kuunnella sekä nuoria...

Valtuustoaloite: Lapsiystävällinen Kangasala – 14.12.2020

Kunnan tehtävänä on yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä hyvinvoinnin edistäminen. Kunnassa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja päätöksenteossa otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi. Haluamme Kangasalan olevan mahdollisimman hyvä paikka syntyä ja kasvaa...

Ilmastohätätilan julistus – 9.11.2020

Valtuuston kokous 9.11.2020 Valtuustoaloite: Ilmastohätätilan julistus Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka, ja tiedeyhteisön viesti on hälyttävä: jollei lämpenemistä saada hillittyä 1,5 asteeseen, ovat seuraukset ihmisille, elinkeinoille ja ekosysteemeille vakavat....

Aloite osallistuvasta budjetoinnista – maaliskuu 2020

Aloite osallistuvasta budjetoinnista Kuntalain 22 § kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun. Sen mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yhtenä keinona esitetään mahdollisuus...

Yhdyskuntajätteen kierrätysaloite – 7.10.2019

Kangasalan kaupunginvaltuuston kokous 7.10.2019 Suomen ympäristöministeriön mukaan 9/2019 yhteiskuntajätteen kierrätys Suomessa on pysähtynyt. Tilastojen mukaan vuonna 2017 kierrätysaste oli 41% ja tilastokäyrien mukaan hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna....

Valtuustoaloitteet 2013-2017

Valtuustoaloite siviilipalveluksesta Kangasalla – 22.1.2014

Siviilipalveluksen pituus on noin 12 kuukautta. Aika koostuu kuukauden pituisesta koulutusjaksosta sekä 11 kuukauden mittaisesta työpalvelusta. Koulutusjakso suoritetaan siviilipalveluskeskuksessa. Koulutusjaksolla on neljä suuntautumisvaihtoehtoa: kansalaisvalmiudet;...

Aloite kasvisruokapäivästä – 20.1.2014

Viikoittainen kasvisruokapäivä kouluihin Kangasalla Kouluruoka on ollut jälleen viime kuukausina otsikoissa Kangasalla. Koululaisten vanhemmat ja varmasti suurin osa päättäjistäkin toivoo, että kouluissa tarjotaan riittävän laadukasta ruokaa. Määrärahat ovat kuitenkin...

Asemakaavan päätösesityksestä poikkeava esitys – 3.3.2013

Päätösesityksestä poikkeava esitys AL 25§ ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTASSA (ILMONINMÄKI), KAAVA 654 Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1935 suojeluskunnan hevostalliksi valmistunut rakennus, jonka tiloissa toimii tällä hetkellä balettiopisto sekä englanninkielinen...

Valtuustoaloitteet 2009-2012

Valtuustoaloitteet 2005-2008

Kierrätyskeskus takaisin Kangasalle – 8.9.2008

Kangasalan hyötyjäteasema Kaarinan Maununtyttären tien varressa paloaseman takana muuttui vuoden vaihteessa jäteasemaksi. Samalla lakkautettiin hyötyjäteasemalla toiminut kierrätyspiste, johon yksityishenkilöt saivat tuoda käyttökelpoista tavaraa ja hakea sitä...