Kangasala nosti varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja uuden lainsäädännön sallimalle tasolle elokuussa 2016. Tämä tarkoitti, että yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä varhaiskasvatuksen ammattilaista kohti sai olla kahdeksan lasta aiemman seitsemän sijaan. Tuolloin kunnan talous oli vaakalaudalla ja säästöjä oli tehtävä. Nyt kaupungin talous on saatu kuntoon. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvu on johtanut lasten eriarvoistumiseen kaupungin sisällä sekä suhteessa muihin ympäristökuntiin. Ryhmäkokoja on kasvatettu, jos tilat ovat antaneet myöden. Näin ollen toiset lapset Kangasalla ovat saaneet jäädä pienempiin ryhmiin kuin toiset. Pirkanmaalla noin puolet kunnista ovat päättäneet pysyä pienemmissä ryhmäkoissa, jolloin yhtä kasvatuksen ammattilaista kohden ryhmässä on seitsemän lasta. Pienempien ryhmäkokojen ansiosta lapset tulevat paremmin kuulluiksi ja huomioiduiksi yksilöinä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on enemmän aikaa lasta kohti, jolloin työn mielekkyys kasvaa ja työssä jaksaminen paranee. Pienemmissä ryhmissä pystytään myös toteuttamaan laadukkaampaa varhaiskasvatusta ja ongelmiin pystytään puuttumaan nopeammin varhaisen puuttumisen mallin kautta. Viranhaltijoilta saadun tiedon mukaan Kangasalan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on päiväkodeissa tällä hetkellä 73 lapsiryhmää, joista 41 lapsiryhmässä on mahdollistunut tilojen ja sisäilman puitteissa lainmukainen laajempi ryhmäkoko. Varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo on laskenut syksyllä 2017, että mikäli siirryttäisiin pienempään ryhmäkokoon, tarkoittaisi tämä noin 4-5 uuden lapsiryhmän perustamista. Vuosikustannukset neliryhmäisessä kunnallisessa päiväkodissa ovat noin 691 000 €. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki laskee varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja niin, että yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä kasvatuksen ammattilaista kohti on enintään seitsemän lasta. Tällöin ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta. Erityislasten osalta noudatettaisiin edelleen käytössä olevia kertoimia lapsiryhmän kokoa laskettaessa. Ryhmäkokouudistus toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vihreiden valtuustoryhmä Sonja Koto