Kangasalan Ilkon asuinalueella on tehty viime viikkoina rakentamisen tieltä hakkuita, jotka ovat vaarantaneet erityisesti lintujen pesintää. Kaupunki perusteli hakkuiden ajankohtaa sillä, että ulkopuolinen taho hoiti urakan. Herääkin kysymys onko kaupungilla riittävän selkeät ohjeet ja oikeanlaiset tavoitteet urakoissaan? Omissa maisematyöluvissaan kaupunki jo vaatii pesintärauhan huomioimista. Sama vaatimus tulee ulottaa myös rakentamishakkuisiin.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja sukupuuttoaallon torjumiseksi on tehtävä kaikki voitava, ja jokaisella teolla on väliä. Euroopasta on hävinnyt yli 600 miljoonaa lintua viimeisen 40 vuoden aikana (lähde: Birdlife.fi). Esimerkiksi ennen niin tavanomaisen varpusen kanta on jopa puolittunut. Lintujen vähenemiseen on vaikuttanut osaltaan ravinto eli hyönteisten määrän väheneminen. Monet hyönteiset ja pölyttäjät hyötyisivät siitä, että niittykasveja ja kukkia olisi enemmän. Siksi myös tienvarsiniittojen tarpeellisuutta alku-keskikesällä tulee tarkastella kriittisesti.

Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivi suojaavat lintujen pesintöjä. Pesät ovat rauhoitettuja, eikä pesintää saa häiritä. Pesien tuhoutuminen, poikasten kuoleminen ja emojen hätä on myös eläinsuojelullinen ongelma. Ihmistoiminnassa on minimoitava luontohaitat ja eläinten kärsimys. Metsätaloudessa pesävahingot voi hyvällä suunnittelulla minimoida ajoittamalla hakkuut pesimäkauden ulkopuolelle.

Birdlife-järjestön mukaan kesäaikaisissa avohakkuissa tuhoutuu keskimäärin 35 000 lintujen pesintää vuodessa, joten ei ole samantekevää miten pesimisajan hakkuisiin suhtaudumme. Kevät-kesähakkuisiin liittyy myös muita haasteita: puun laatu ei ole parhaimmillaan ja maaperä voi olla vielä talven jäljiltä kostea ja pehmeä vaikeuttaen metsätyökoneen kulkua ja lisäten maaperätuhoja.

Pesintäajan hakkuukielto on ollut esillä myös valtakunnallisesti, mutta laki ei ainakaan vielä toistaiseksi kiellä hakkuita. Viimeksi vuonna 2021 aiheesta tehtiin vihreän eduskuntaryhmän aloitteesta kirjallinen kysymys.

Kangasalan vihreät ry ja vihreä valtuustoryhmä vetoaa Kangasalan kaupunkiin, jotta se lopettaa pesimisajan hakkuut niin omissa kuin ulkopuolisissa urakkatöissä hankkeen koosta riippumatta ja valvoo, että myös maisematyölupien pesintärauhavelvoitetta noudatetaan. Vetoamme myös kaikkiin yksityisiin metsänomistajiin: kunnioittakaa pesintärauhaa. Lämmin kiitos lintujen ja luonnon puolesta!

Kangasalan Vihreät ry:n hallitus ja vihreä valtuustoryhmä

Julkaistu Kangasalan Sanomissa 7.6.2023