Aloite mukailee kuluvan valtuustokauden kuntavaaliohjelmaamme. Me Vihreät emme ole olleet keinopohjavesihanke Tavasen kannalla, sillä hanke on uhka ympäristölle ja suuri taloudellinen riski. Vihreät valtuustoryhmät Tavasea koskettavissa kunnissa ja kaupungeissa jakavat saman tahtotilan hanketta kohtaan. Tampereella aiotaan tulevan valtuustokauden alussa tarttua toimeen tekopohjavesihankkeen lopullisen hautaamisen osalta Vihreiden toimesta. Kangasala ei tarvitse Tavase Oy:n tarjoamaa tekopohjavettä – todettiin jo vuonna 2019 jätetyssä kuntalaisaloitteessa. Kangasalan luontohelmelle, Vehoniemen suojellulle Natura-alueelle ei tule rakentaa laajoja tekopohjaveden tuotantoalueita. Alue on syystä suojeltu, Vehoniemen harjualueella sijaitsee runsaasti erilaisia harjuluontotyyppejä, vanhoja metsiä ja tervaleppäkorpea. Alueelta löytyy Punamultalukko, jonka on arvioitu olevan Pohjoismaiden suurin suppa eli harjukuoppa. Tavasen tekopohjavesilaitoksen on tarkoitus pumpata yhteensä 50 000m3 vettä harjun päälle päivittäin, jolloin harjun luonto muuttuu, sillä maaperän ominaisuudet muuttuvat. Emme halua tukea toimintaa, joka vaarantaa virkistyskäytössä olevan tärkeän luontokohteemme ja lisää kaupunkimme hiilijalanjälkeä. Tavase Oy on tuottanut taloudellista tappiota ja sitoutuminen jatkossa tekopohjavesihankkeeseen tarkoittaa kuntien kiristyvässä taloustilanteessa lisää myös investointeja, puhumattakaan huomattavasta veden hinnan noususta käyttäjille. Kangasalan kaupungin tulee erota Tavase Oy:stä ja pitää kaikki oikeutensa alueensa pohjavesiin vesilain mukaisesti. Kangasalan Vihreä valtuustoryhmä ja aloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Kangasala irtautuu Tavase Oy:stä ja sen tekopohjavesihankkeesta pikimmiten vuoden 2021 aikana. Kangasalla 8.3.2021 Vihreän valtuustoryhmän puolesta Sina Isokallio