Liikunta lisää tunnetusti työssä jaksamista ja terveitä elinvuosia. Läheskään kaikki työikäiset eivät liiku suositusten (1) mukaisesti eli työnantajien olisi hyvä panostaa liikkumisen edistämiseen. Samaan aikaan kilpailu työntekijöistä käy yhä vaikeammaksi. Useita aloja vaivaa tällä hetkellä työvoimapula. Myös Kangasalan kaupungin on yhä vaikeampi löytää tekijöitä moniin tehtäviin. Työnantajien onkin erottauduttava positiivisella tavalla ja suorastaan kilpailtava työntekijöistä. Työsuhdepolkupyörä olisi varmasti monelle mieluinen työsuhde-etu, kenties jopa ratkaiseva vetovoimatekijä. Työsuhdepolkupyörää saa käyttää vapaasti myös vapaa-ajalla. Kangasalan juuri uudistetussa kaupunkistrategiassa painotetaan hyvinvointia, liikuntaa ja ympäristöarvoja. Työsuhdepolkupyörän tarjoaminen olisi siis monella tavalla strategian mukaista. Vuoden 2022 aikana rajusti nousseiden polttoaineiden hinnat saavat monet miettimään kulkutapoja. Pyöräily on hyvä keino vähentää työmatkakustannuksia verrattuna auton käyttöön. Jos auton vaihtaa polkupyörään, vähenevät myös päästöt merkittävästi, vaikka käytössä olisi sähköpyörä. On tutkittu, että sähköpyörä vähentää nimenomaan enemmän automatkoja kuin kävelyä (2). Pyörä on myös monesti kaupunkiympäristössä nopein tapa liikkua paikasta toiseen eivätkä pyörät vaadi yhtä paljon pysäköintitilaa kuin autot. Sähköpyörä madaltaa kynnystä pyöräillä vähän pidempääkin matkaa. Verohallinnon ohjeet liittyen työsuhdepolkupyörään (3): Työnantajan työntekijälleen antama vuosittainen enintään 1200 euron arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa. Työntekijälle ei muodostu veronalaista etua sähköavusteisen polkupyörän lataamisesta työpaikalla työnantajan lukuun. Polkupyöräetu voidaan antaa eri tavoin eikä edun järjestämistavalla ole vaikutusta polkupyöräedun verovapauteen. Työnantaja voi antaa työntekijälle polkupyöräedun palkanlisänä. Tällöin ainoastaan polkupyöräedun verovapaan tulon ylittävä määrä lisätään bruttopalkkaan veronalaisena luontoisetuna. Työnantaja voi tarjota polkupyöräedun myös siten, että työntekijän kanssa sovitaan polkupyöräedun sisältyvän hänen palkkaansa. Tällöin polkupyöräedun verovapaan tulon määrällä on vaikutusta työntekijän veronalaiseen palkkaan. Polkupyöräetu on työnantajalle hyvin kustannustehokas työsuhde-etu. Varsinkin silloin, jos lasketaan liikunnan lisääntymisen tuomat hyödyt mukaan eli parhaimmillaan sairauspoissaolot vähenevät. Työsuhdepolkupyörä on myös työntekijälle merkittävä etu, sillä pyörän hankintakuluissa säästää 20-40 % verrattuna omakustanteiseen pyörään (4). Käyttömukavuutta helpottaa se, että pyörään kiinnitettävät kiinteät varusteet kuuluvat veroedun piiriin, kuten myös kypärä. Huollotkin voi sisällyttää etuun, mikä helpottaa pyörän ylläpitoa ja vaikuttaa turvallisuuteen sekä ajomukavuuteen. Polkupyöräedun ottaminen on täysin vapaaehtoista. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki selvittää työsuhdepolkupyörien käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja kartoittaa työntekijöiden kiinnostusta ottaa pyörä työsuhde-etuna. Selvitysten jälkeen laaditaan työsuhdepolkupyöräedun periaatteet ja etu otetaan käyttöön työsuhde-etuna mahdollisimman pian. Aloitteen tarkoitus on, että etu koskisi niitä kaupungin työntekijöitä, jotka ovat kaupungilla palkanmaksun piirissä 1.1.2023 tai sen jälkeen (suuri osa työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueen palkkalistoille 1.1.2023 alkaen, joten ei ole tarkoituksenmukaista ottaa etua käyttöön ennen sitä). Vihreän valtuustoryhmän puolesta, Stiina Lahikainen   Lähteet: