Siviilipalveluksen pituus on noin 12 kuukautta. Aika koostuu kuukauden pituisesta koulutusjaksosta sekä 11 kuukauden mittaisesta työpalvelusta. Koulutusjakso suoritetaan siviilipalveluskeskuksessa. Koulutusjaksolla on neljä suuntautumisvaihtoehtoa: kansalaisvalmiudet; palo, pelastus ja väestönsuojelu; ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu sekä väkivaltaongelmien konkreettinen torjunta. Siviilipalveluksen valitsee vuosittain noin 2500 asevelvollista, noin 7% ikäluokasta. Työpalvelu suoritetaan valtion tai kunnan laitoksessa tai toimielimessä, evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa tai yleishyödyllisessä säätiössä, yhteisössä tai yhdistyksessä. Työpaikka ei voi olla voittoa tavoitteleva yritys. Palveluspaikan kuluiksi jäävät majoitus, ruokailu, terveydenhuolto sekä mahdolliset matkakustannukset. Kangasalan seurakunta sekä kuntoutumiskeskus Apila käyttää siviilipalvelushenkilöitä. Apilasta kerrotaan, että he ovat olleet tosi tyytyväisiä yhteistyöhön siviilipalvelusta suorittavien kanssa. Siviilipalvelusmiehet ovat olleet ahkeria ja fiksuja työtekijöitä. Kangasalan kannattaisi hyödyntää siviilipalvelusta suorittavia. Siviilipalvelusta suorittavat sopisivat hyvin töihin Kangasalan kunnassa esimerkiksi päiväkoteihin, kirjastoihin, kouluille, terveyskeskuksiin sekä vanhustyöhön. Aloite: Vihreiden valtuustoryhmä ehdottaa, että Kangasalan kunta alkaa tarjota työpalveluspaikkoja siviilipalvelusta suorittaville. Kangasalla 9.12.2013 Nina-Carita Säpyskä Stiina Lahikainen Tony Lähde