Esitämme, että Kangasala lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU- hankkeeseen. Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti 8.10.2018 osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia, joilla vähennetään alueen kasvihuonekaasupäästöjä. HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat ja tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä. Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Myös alueen yrityksiä ja asukkaita kutsutaan mukaan yhteistyöhön ja kannustetaan ilmastotekoihin. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa. Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa. Uudet ratkaisut ovat olleet kunnille myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Kangasala parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki liittyy HINKU-foorumiin ja sitoutuu tavoittelemaan 80% kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kangasalla 12.11.2018 Vihreiden valtuustoryhmä / Sonja Koto