Yhä useampi kunta Suomessa tarjoaa nuorille maksutonta ehkäisyä. Maksuttoman ehkäisyn hyödyt ovat kiistattomat; raskaudenkeskeytykset ja sukupuolitaudit ovat vähentyneet, ehkäisyn käyttö lisää vastuullista seksikäyttäytymistä ja kunnille on tullut selkeitä kustannussäästöjä. Tällä hetkellä Kangasala tarjoaa maksutta ensimmäisen kolmen kuukauden aloituspakkauksen ehkäisypillereitä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)(1) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)(2) suosittavat kuntia tehostamaan nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittävät suosituksissaan, että kunnat tarjoaisivat maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Väestöliitto kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille. 20-24 -vuotiaiden ikäryhmässä tehdään eniten raskaudenkeskeytyksiä, mikä puoltaa korkeampaa ikärajaa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. Abortit ovat myös selvästi yleisempiä matalamman koulutus- ja tulotason ryhmissä. Kangasalla tehtiin vuonna 2015 raskaudenkeskeytyksiä alle 25-vuotiailla 14,4kpl jokaista tuhatta 15-24 vuotiasta naista kohden. Määrä on enemmän kuin yhdessäkään Tampereen seudun ympäristökunnista.Ehkäisyn maksuttomuudella voidaankin vähentää nuorten välistä eriarvoisuutta. Maksuton ehkäisy on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasia ja jokaiselle nuorelle tulee taata taloudellisesta tilanteesta riippumatta mahdollisuus hänelle parhaiten sopivaan ehkäisyyn ja turvalliseen seksiin. THL:n suositusten mukaan seksuaaliterveydestä tulee huolehtia nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai muusta taustasta riippumatta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaisesti. Ehkäisyn saaminen ei tule olla varallisuudesta riippuvainen. Ehkäisyvalikoimassa tulee maksuttomasti tarjota sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja, nuoren omista tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen. Klamydiaa ja muita sukupuolitauteja voidaan ehkäistä vain kondomilla ja suuseksisuojalla. Kondomien maksuttomuus turvaisi myös ehkäisyvastuun jakautumisen tasaisemmin sukupuolten välillä. Kondomeja tulisikin olla maksutta tarjolla ehkäisyneuvoloissa, kouluissa, nuorisotaloilla, kutsunnoissa ja nuorten tapahtumissa, siellä missä nuorisokin liikkuu ja viettää aikaa. Yle(3) uutisoi taannoin Rauman säästäneen maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain noin 100 000 euroa –kunnassa on myös alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä laskenut kolmanneksella. Vantaalla(4) maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen vaikutukset ovat samansuuntaisia. Tärkeintä on, että kunta edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia, eivätkä nuoret joudu käymään läpi henkisesti ja fyysisesti raskasta raskaudenkeskeytysprosessia. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta selvittää maksuttoman ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutukset ja Kangasalan kunta alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille. Kunnanvaltuustossa 21.8.2017 ______________________________ Sina Isokallio, Kangasalan Vihreät ry Lähteet: 1 http://stm.fi/seksuaaliterveys 2 https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/seksuaali-ja-lisaantymisterveyden-toimintaohjelma-2014-2020 3 https://yle.fi/uutiset/3-7811041 4 https://yle.fi/uutiset/3-9600269 5 https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s84utdZNDwYA&region=szassDYstzYsi8-1NjSxNjSL9wQA&year=sy4rAwA=&gender=t&t=bar