Kangasalan kunnan lastensuojelun laitoshoidon ja sijaisperhehoidon kustannukset ylittivät vuoden 2013 budjetin 640 000 eurolla. Suunta on huolestuttava, suorastaan hälyttävä. Huostaanoton pitäisi aina olla viimeinen vaihtoehto sen jälkeen, kun muut tukitoimet ovat osoittautuneet toimimattomiksi. Tällä hetkellä on syytä epäillä, että ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön resurssit ovat riittämättömät. Ennaltaehkäisevä työ on aloitettava mahdollisimman varhain eli resurssit kannattaa pääasiassa kohdentaa neuvolaikäisten lasten kanssa työskenteleviin tahoihin. Ei riitä, että neuvolantäti tulee istumaan kotiin ja sanomaan, että ”tehkää näin, kyllä se sitä”. Apua on annettava konkreettisesti ja neuvottava arjen askareissa vaikka kädestä pitäen. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö säästää paitsi rahaa, myös lasten ja koko perheen inhimillisiä kärsimyksiä. Aloite: Me valtuutetut esitämme, että Kangasalla otetaan mallia Imatran kaupungin hyvinvointineuvolasta ja palkataan mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2015 aikana, tarvittava määrä perhetyöntekijöitä työskentelemään neuvola-asiakkaiden tukena. Perhetyöntekijät tapaavat jokaisen ensisynnyttäjän tämän kotona, tarttuvat perheiden ongelmiin nopeasti ja auttavat siellä missä tarvitaan. Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tarjotaan lisäksi edelleen kaikenikäisten lasten vanhemmille mm. perheneuvolan kautta matalan kynnyksen palveluna. Tiedottamista lapsiperhepalveluista parannetaan. Kangasalla 14.4.2014 ____________________________ Stiina Lahikainen vihreä valtuustoryhmä Sekä 17 muuta valtuutettua