Kangasalan kaupunginvaltuuston kokous 7.10.2019 Suomen ympäristöministeriön mukaan 9/2019 yhteiskuntajätteen kierrätys Suomessa on pysähtynyt. Tilastojen mukaan vuonna 2017 kierrätysaste oli 41% ja tilastokäyrien mukaan hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet nousevat merkittävästi. 2025 yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee olla 55% eli 14 % suurempi kuin 2017. 2025 jälkeen tavoitteet nousevat viiden vuoden välein ja 2035 kierrätysasteen tulee olla 65% . Ympäristöministeriön mukaan eniten haastetta on biojätteen ja muovipakkausten kierrätyksessä, mutta myös lasin, metallin, paperin ja kartongin kierrätyksessä on parantamisen varaa. Suomen ympäristöministeriö kaavailee tiukentuvia kierrätyssääntöjä, jotka esitysten edetessä voivat saada lain voiman. Kangasalan kaupungin nykyisessä strategiassa kuvataan kaupungin olevan edelläkävijä ja vastuullinen. Edelläkävijyyden ja vastuullisuuden tulee näkyä myös kestävän kehityksen lisäämisenä. Näillä perusteella Vihreiden valtuustoryhmä esittää seuraavaa. Aloite: Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että kaupungin kaikissa yksiköissä käydään läpi tämän hetken yhdyskuntajätteen kierrätyksen taso. Jos kierrätyksen taso ei ole yhdyskuntajätteiden osalta hyvä, ryhdytään toimiin tilanteen korjaamiseksi. Yksiköihin nimettäisiin henkilöstön joukosta kestävän kehityksen vastaavat, kuten on esim. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä, ja tämän henkilön tehtävänä olisi ylläpitää ja auttaa kierrätyksen toteutuksessa. Kangasalan Vihreä valtuustoryhmä