Green Office on yksityisyrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöohjelma toimistotyöskentelyyn. Energiankulutuksen kestävissä ratkaisuissa avainasemissa ovat nimenomaan toimitilat. Järjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä ekotekoihin, lisätä yleistä ympäristötietoutta toimitilassa ja tuoda kustannussäästöjä. WWF:n mukaan järjestelmästä hyötyvät sekä organisaatio että ympäristö. Green Office-merkin myöntää WWF sellaisille toimistoille, jotka täyttävät ohjelman kriteerit. Esimerkkinä voidaan käyttää Kuntatekniikka-lehden numerossa 5/2009 esiteltyä Kauniaisten kunnantaloa, joka on maailman ensimmäinen Green Office-merkin saanut kaupungintalo. Esitän, että Kangasalan kunta nimeää Green Office-merkin hankintaa varten vastuuhenkilön, jonka johdolla kunta aloittaa pikimmiten kyseisen merkin hankintaprosessin. Olli Lehtovaara Vihreä valtuustoryhmä