Päätösesityksestä poikkeava esitys
AL 25§ ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTASSA (ILMONINMÄKI), KAAVA 654 Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1935 suojeluskunnan hevostalliksi valmistunut rakennus, jonka tiloissa toimii tällä hetkellä balettiopisto sekä englanninkielinen leikkikoulu. Rakennus on todettu terveeksi hirsirakennukseksi, joka on oikein hoidettuna vasta elinkaarensa alussa. Ilmoninmäelle kaavoitetaan nyt uutta rakennuskantaa. Ajallinen kerroksellisuus tuo upeaa lisäarvoa alueelle ja moni nykyinen alueen asukas toivoo talon jäävän uusien talojen keskuuteen. Talon nykyiset käyttäjät ovat esittäneet halukkuutensa jatkaa tutkitusti terveellisessä talossa ja moni ruohonjuuritason toimija lähtee mielellään toimimaan tiloihin. Tila toimii myös upeasti erilaisessa asukastoiminnassa, vaikkapa taide- musiikki- ja käsityöharrastuksessa. Kangasalan keskustan liepeillä on vielä jäljellä upeita aikansa edustajia. Niitä ei kannata yksi kerrallaan purkaa vaan jättää paikalleen kulttuurikunta Kangasalla. Päätösesityksestä poikkeava esitys: Kokous 11 /2/2013 VAL 25§ Kangasalan Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Kaava 654 palautetaan valmisteluun kohdan 3 osalta niin, että suojeluskunnan yhdistyskäyttöön remontoitu tallirakennus säilytetään nykyisellä paikallaan. Kangasalan Vihreiden valtuustoryhmä