Kangasalan kunnan tulee jatkossa olla rakennusinvestoinneissaan ja kiinteistö omaisuuden hallinnassaan edelläkävijä eikä perässähiihtäjä. Merkittävien kiinteistömassojen haltijat, kuten esimerkiksi Nokia konserni, ovat toimillaan todistaneet, että rakennusten ympäristöluokitusten käyttöönottamisella on saavutettu merkittävää hyötyä rakennusten parantuneen tehokkuuden myötä. Me allekirjoittaneet esitämme, että 1) Kangasalan kunta tekee periaatepäätöksen käyttää tulevaisuudessa kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa ympäristöluokitusjärjestelmää, sekä asettaa kunnan organisaatiosta vastuuhenkilön huolehtimaan asian käytännön järjestelyistä. Kyseisten järjestelmien tarkoituksena on parantaa rakennushankkeiden tehokkuutta ja ottaa ympäristö- ja terveysnäkökohdat huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Merkittävimmät ympäristöluokitusjärjestelmät ovat suomalainen PromisE, englantilainen BREEAM ja amerikkalainen LEED. Jokaiseen merkittävään rakennushankkeeseen valittaisiin esimerkiksi edellä mainituista kulloinkin sopivin järjestelmä käytettäväksi tai valittaisiin jokin järjestelmä käytettäväksi toistaiseksi. 2) Kangasalan kunta tekee periaatepäätöksen, että kaikilla merkittävillä kunnan omistuksessa tai osaomistuksessa olevilla kiinteistöillä tulee olla ympäristöluokitus vuoteen 2012 mennessä. Luokitus voi olla tehty esimerkiksi kohdassa 1. mainituilla järjestelmillä. Kyseisiä rakennuksia ovat mm. Kangasalan kunnanvirastot, Kangasalan kirjasto ja Kuohu. Kangasalan Vihreä Valtuustoryhmä Olli Lehtovaara Johanna Häme-Sahinoja Hanna Hirvonen