Lasten ja nuorten pahoinvointi on puhuttanut paljon viime aikoina, katuväkivallan lisääntymisestä koulukiusaamiseen. Sen sijaan, että tyytyisimme päivittelemään tilannetta tai tuomitsemaan kokonaisia ihmisryhmiä tai ammattiryhmiä, tulee meidän kuunnella sekä nuoria että kasvatuksen ammattilaisia ja miettiä yhdessä heidän kanssaan keinoja parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Emme myöskään voi unohtaa alakouluikäisiä lapsia. Monella yhä nuoremmalla lapsella on uupumisen oireita, riittämättömyyden tunnetta koulun suhteen, harrastukset kuormittavat ja kodeissa näkyvät ongelmat saattavat tuntua ylivoimaisilta. Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet pitkään kasvussa. Tähän on paljon syitä, kuten koulujen ja sosiaalipalvelujen aliresursointi. Mielenterveystaitojen opettaminen ei yksin ratkaise näitä rakenteellisia ongelmia tai korvaa yhteiskunnan tukiverkkoja, mutta se on toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota koko ikäryhmälle entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan.

Aloite:

Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille. Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia. Kasvatuksessa ja koulutuksessa tulee panostaa arkisten mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä. Esitämme, että jokaisessa Kangasalan koulussa toteutetaan 5.-.9 luokkalaisille oppilaille ja kaikille opettajille vuosittainen ikätason mukainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, erityisesti ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen. Edellytämme myös, että opettajille ja oppilaille tehdään selvä polku mistä lisäapua voi tarvittaessa hakea ja että näitä yhteystietoja päivitetään säännöllisesti. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kangasala tuo jokaiseen kouluun tiiviin mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin. Linkkejä https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/mielenterveyden-ensiaputaidot-kannattaa-antaa-jo-koulussa/