Aloite osallistuvasta budjetoinnista Kuntalain 22 § kannustaa kuntia ottamaan asukkaat mukaan talouden suunnitteluun. Sen mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yhtenä keinona esitetään mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Parhaimmillaan osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. Vuoteen 2019 mennessä Suomessa on toteutettu noin kaksikymmentä osallistuvan budjetoinnin kokeilua. (1) Osallistuvaa budjetointia ovat käyttäneet suuret kaupungit kuten Helsinki ja Tampere, mutta myös vain hieman Kangasalaan suurempi Tuusula. Tuusulassa osallistuva budjetointi on nyt jo kolmatta vuotta käytössä. Kuntalaisia osallistetaan kysymällä viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä ideoita. Näitä jatkojalostetaan avoimissa työpajoissa ja lopuksi kuntalaiset saavat äänestää lopullisista ehdotuksista mielestään parhaita. Määrärahaa osallistuvaan budjetointiin Tuusulassa on lisätty 40 000 eurosta 100000 euroon ja kohteiden äänestykseen osallistuneiden kuntalaisten määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Osallistuva budjetointi on tulevaisuuden kunnan toimintatapa. Se on uudenlainen tapa ajatella ja suhtautua yhteisten verovarojen käytön suunnitteluun. Siihen kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden ymmärrettävä esittäminen. Osallistuvaan budjetointiin liittyy keskustelua rahasta ja resursseista, myös niukkuudesta. Sen kautta hallinto ja poliitikot ottavat asukkaat aidosti mukaan suunnittelemaan ja päättämään asioista. Osallistuva budjetointi sopii hyvin Kangasalan kaupungille, joka haluaa olla avoin ja edelläkävijä. Se täyttää myös erinomaisesti kaupungin strategista tavoitetta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kangasalan kaupunki ottaa osallistuvan budjetoinnin mukaan vuoden 2021 talousarvioon parhaaksi katsomallaan tavalla. Aloite jätettiin maaliskuun valtuuston kokouksessa vuonna 2020.